About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 1, Issue 4


No Flipbook Available

KOLEKSI PERPUSTAKAAN AKADEMI ISLAM UNIVERSITI MALAYA DI NILAM PURl, KELANTAN
Habsah Haji Ibrahim,
   


A PIONEER PUBLISHER IN PALEMBANG, 1905
Ian Proudfoot,
   
Ernst Kratz telah membincangkan kegiatan sebuah perpustakaan pinjaman manuskrip yang bergerak di Palembang pada tahun 1886. Perpustakaan Universiti Malaya mempunyai senaskhah buku Sva'ir Hasan Masri yang dicetak di kawasan yang sarna. pad a tahun 1905. Penerbitnya, Sayyid Abdulrahman, memberikan maklumat mengenai ongkos menyewa dan membeli manuskrip-manuskrip serta berhujah bahawa dengan cara mencetak, buku-b uku boleh dikeluarkan dengan lebih murah dan diedarkan kepada pernb aba-pembaca dengan lebih mudah. Dengan maklumat ini kita dapat membuat beberapa kesimpulan mengenai perbandingan ongkos di an tara bahan-bahan dalam bentuk manuskrip dengan yang bercetak. Kita tidak tahu apakah percetakan Sya'ir Hasan Masri berjaya sebagai suatu usaha penerbitan, kerana pada masa penerbitannya, manuskrip-manuskrip masih disalinkan untuk perpustakaan yang dihuraikan oleh Kratz. Bagiamanapun, menjelang tahuntahun 1920an, perpustakaan manuskrip tersebut telah tertutup kerana kekurangan pelanggan, dan dengan itu mengesahkan pandangan Sayyid Abdulrahman.

RANCANGAN PENDIDIKAN PEMBACA
Tunku Noraidah Tuanku Abdul Rahman,
   


ERIC: EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION CENTER
Devinder Kaur,
   
Makalah ini menghuraikan ERIC atau Educational Resources Information Center yang merupakan suatu sistem maklumat untuk mengumpul dan menyibarkan maklumat dalam bidang pendidikan. Penjelasan diberi berkenaan organisasi dan fungsi jaringan ERIC dengan ibupejabatnya di Washington, D.C., dan sistem pembahagian tugas kepada 16 buah pusat pengumpulan maklumat, tiap-tiap satu bertanggungjawab pada satu jurusan pengkhususan, Karya-karya dalam bentuk laporan dan berkala dimasukkan ke dalam sistem ini dan diterbitkan untuk makluman umum melalui dua buah majalah abstrak ERIC, iaitu Resources in Education (RIE) dan Current Index to journals in Education (CljE). Sebagai tambahan indeks-indeks kumulatif juga diterbitkan. Semua indeks ini bersama Thesaurus of ERIC Descriptors dan ERIC Documents on Microfiche yang baru diperolehi, merupakan database ERIC di Perpustakaan yang kini ditempatkan dalam sebuah karel khusus untuk perkhidmatan ERIC. Juga dijelaskan bagaimana sesuatu pencarian secara manual dapat diuruskan pada database ini.Last update: 14-08-2014