About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 4, Issue 3


No Flipbook Available

English Newspapers As Sources of Malaysian History
Khoo Kay Kim,
   
Makalah ini menlnjou peranan akhbar-akhbar berbahasa Inggeris dalam merakamkan peristiwa-peristiwa sezaman buat sumber rujukan dan penyelidikan oleh sejarawan kemudian hari. Akhbar pertama diterbitkan pada 7805 di Pulau Pinang, dlikuti dengan yang lain-lain di bandar-bandar yang menyaksikan perubahan pesat. Sumber ini tidak diterokai dengan sepenuhnya seperti rekod-rekod rasmi. Walaupun pada mutanya ia lebih cenderung kepada masyarakat Eropah dan memuatkan berita-berita berhaluan ekonomi dan perdagangan, coraknya diperluaskan hingga perkara-perkara soslo-budaya masyarakat Melayu, Cina dan India juga tersentuh dalam bentuk rencana-rencana dan surat-surat kepada pengarang. 8eberapa judul akhbar dibahas secara am dan dengan contoh-contoh untuk memperlihatkan kekayaan sumber ini bagi kajian sejarah Malaysia. Sebahagian besar daripada akhbar-akhbar ini boleh didapati dalam bentuk mikrofilem di Perpustakaan Universiti Malaya.

Pemilihan Bahan Bagi Perpustakaan, Dengan Tumpuan Khas kepada Perpustakaan Institut Pengajian Tinggi Universiti Malaya
Oatin Shaikha Zakaria,
   
Although written selectIon policies for libraries are not universal, the process of selection In academic libraries Is now for more likely to be based on written policies than It was before. The selection process should accomplish the objective of assuring that the materials appropriate to the needs of the Institution are acquired. The Ideal situation Involves both librarians and academic staff. The selection policy of the Institute of Advanced Studies, University of Malaya, Is set out.Last update: 14-08-2014