About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 5, Issue 3


No Flipbook Available

Current Statistical Reports Published by the Department of Statistics, Malaysia, held in the University of Malaya Library: an Annotated List
Devinder Kaur Chall,
   
Rencana ini sebagai lanjutan kepada Current Statistical Publications held in the University of Malaya Library: an Annotated List yang disiarkan dalam Kekal Abadi keluaran jun 7986, menqhuraikan laporan data statistlk yang diterbitkan oleh jabatan Perangkaan Malaysia secara tahunan atau dwi-tahunan.

The Printing of Munshi Abdullah's Edition of the Sejarah Me/ayu in Singapore
Ibrahim Bin Ismail,
   
Edisi bercetak pertama Sejarah Melayu diusahakan oleh Munsyi Abdullah di Singapura. Butirbutir bibliografi lain mengenai buku ini kurang diketahui umum kerana tidak disebutkan di dalam buku tersebut. Dari kajian salinan foto dan salinan mikrofilem buku ini yang ada di Perpustakaan Universiti Malaya, disertakan dengan beberapa butir maklumat dan keterangan dari sumber-sumber lain, dapatlah kita mengolahkan suatu gambaran yang lebih jelas lagi lengkap mengenai latar belakang penerbitannya. Kajian ini juga bertujuan menyatakan bahawa tarikh percetakan buku ini yang sebenarnya bukanlah 1831 tetapi sepuluh tahun kemudian, laitu 1840 atau 1841.Last update: 14-08-2014