About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 5, Issue 1


No Flipbook Available

Newbold's Malay Manuscripts in India.
Ibrahim Bin Ismail,
   
Thomas john Newbold (1807-7850) bertugas sebagai seorang pegawai dalam Rej/men ke-23, Madras Light Infantry, di Melaka di antara 7832-7835. Semasa di Melaka, beliau mengumpulkan beberapa buah manuskrip Melayu. Sekembalinya ke Madras, beliau menghadiahkan koleksinya kepada Madras Literary Society and Auxiliary of the Royal Asiatic Society. Koleksi manuskrip ini meliputi naskhah-naskhah Sejarah Melayu, Adat Aceh, Hikayat Patani, Tajus-Satatin, Hikayat Isma Yatim, Hikayat Hang Tuah dan beberapa buah naskhah lain yang amat menarik dan berharga.

The Interlibrary Loan Services of the University of Malaya Library
Norehan Ahmad,
   
Makalah ini mengandungi maklumat tentang perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan (PAP) di Universiti Malaya. Kajian perkhidmatan Ini dibuat dalam jangka masa 70 tahun. Butir-butlr yang dibincongkan meliputi topik-topik seperti cara pinjaman, bahan-bahan untuk pinjaman, masalah dihadapi semasamemprosespermintaan-permintaan PAP dan pengubahsuaian syarat-syarat PAP disebabkan oleh penyalahgunaan kemudahan perkhidmatan ini. Carta-carta dan lampiran-Iampiran disediakan untuk membantu dalam kajian ini.Last update: 14-08-2014