About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 6, Issue 3


No Flipbook Available

A Note on the Chinese Newspaper Jit Sheng
David K.y. Chng,
   
Kita mempunyai bukti yang cukup bahawa sebuah akhbar mingguan berbahasa Cina dengan judul J it Sheng pernah diterbitkan di Singapura pada tahun 1858, iaitu 23 tahun sebelum munculnya akhbar Lat Pau pada tahun 1881. Walau bagaimanapun, oleh kerana ketiadaan naskhah-naskhah akhbar J it Sheng, maklumat mengenainya hanya boleh didapati dari sumber-sumber lain yang menunjukkan bahawa tanya merupakan sebuah media berguna kepada masyarakat Cina sunqquhpun tempoh terbitannya tidak lama.

Library Instruction in the University of Malaya Library
Devinder Kaur Chall,
   
Rancangan bimbingan untuk menunjuk ajar cara-cara menggunakan perpustakaan dan khazanah ilmu di dalamnya telah dikendalikan secara formal di Perpustakaan Universiti Malaya. Di dalam rencana ini rancanqan tersebut dihuraikan dengan perinci di samping mengenal pasti beberapa masalah yang dihadapi di dalam pengendaliannya. Beberapa cadangan diutarakan demi perkembangan rancangan ini pada masa hadapan khususnya ke arah menjadikannya sebahagian daripada perkhidmatan perpustakaan.Last update: 14-08-2014