About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 6, Issue 2


No Flipbook Available

BOOK AND PERIODICAL PRICES IN AN ACADEMIC ENVIRONMENT
Khoo Siew Mun, Soong Mun Wai, Yeoh Hooi Hong,
   
Perbelanjaan berkaitan dengan buku-buku dan majalah-majalah merupakan satu perkara utamadalam urusan belanjawandi mana-mana ienls perpustakaan. Maklumat tepat mengenai haroa buku-buku dan majalah-majalah ialah asas dalam banyak perkara yang berhubungan dengan perancangan dan penqurusan perpustakaan. Bukan semua perpustakaan, walau bagaimanapun, boleh mendapatkan maklumat berkenaan. Dan jika mereka berjaya mendapatkannya, perangkaan-perangkaan itu mungkin tidak mernbayangkan corak perolehan bahan-bahan oleh perpustakaan-perpustahaan tempatan. Kertas ini mengandungi penemuon dan dapatan mengenai harga-harga buku dan majalah: dicerakinkan oleh agensi-agensi ontarabanqsa, dan juga Perpustakaan Universiti Malaya (PUM), berdasarkan pada corak-corok perolehan PUM.

PROBLEMS OF CATALOGUING TAMIL LANGUAGE MATERIALS
Sivajothy Murugasu,
   
Recana ini membincangkan beberapa masalah entri katalog nama diri pengarang-pengarang berbahasa Tamil. Masalah-masalah entri katalog yang khusus umpamanya yang berkaitan dengan struktur nama dan skrip (transliterosi dan ejaan] dihuraikan. Perbandingkan dibuat ten tang cara-cara pengkatalogan nama-nama tersebut di Tamil Nadu, Sri Lanka, Malaysia dan Singapura. Kajian ini berdasarkan pada pengamatan pengarang sendiri kepada katalog-katalog bahan-bahan Tamil yang terdapat di tiga perpustakaan utama di London. Beberapa langkah yang boleh diambil bagi mengatasi masalah entri katalog nama diri pengarang-pengarang Tamil telah dicadangkan.Last update: 14-08-2014