About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 6, Issue 1


No Flipbook Available

The BISA Experience Down Under
Mukhtiar Kaur,
   
Laporan ini ialah rakaman pengalaman penulis semasa menjalani latihan di Australia dari April hingga Oktober 7986 di bawah Rancangan Latihan BISA. Sebagai satu projek khas, beliau menyediakan sebuah bibliografi dengan judul 'Portuguese Eurasians in Malaysia: a subject approach'. Bibliografi ini diterbitkan dalam bentuk mikrofis dalam siri projek khas BISA bernombor 26. Bahan ini boleh didapati di Perpustakaan Universiti Malaya.

Historical Data on Kuala Lumpur

   
Bagi mereka yang berminat pada sejarah Kuala Lumpur, sumber terbaik untuk maklumat, tetapi yang tidak digunakan dengan sepenuhnya, ialah akhbar-akhbar tempatan. Sebelum 1896, di samping Straits Times dan Singapore Free Press yang menyiarkan berita-berita mengenai Kuala Lumpur, pengetahuan mengenai perkembangannya juga boleh didapati dalam sumber-sumber utama yang lain seperti Selangor Journal dan dokumen-dokumen rasmi kerajaan. 8eberapa buah kajian mengenai tempoh ini yang telah diterbitkan juga adalah amat teliti dalam liputannya. Akan tetapi, tempoh selepas 1896 telah diabaikan dalam penyelidikan. Akhbar-okhbar masih merupakan sumber utama bagi maklumat, khususnya akhbar Malay Mail. Sebagai sebuah akhbar yang berpusat di Kuala Lumpur, ia menerbitkan be rita-be rita harian, peristlwa-pertstiwa penting, kenang-kenangan dan surat-surat daripada pembaca - semuanya perkara-perkara yang mempunyai kepentingan sejarah.

Pilot Survey of User Needs in the Law Library, University of Malaya
Zaiton Osman, Sharipah Hanon Bidin, Chan Sai Noi, Molly Chuah,
   
Tujuan membuat kajian mengenai keper/uan pengguna di Perpustakaan Undangun dang ini adalah untuk mendapatkan maklum balas mengenai empat aspek penggunaan perpustakaan, iaitu corak dan tingkah laku pengguna; kecukupan koleksi yang ada sekarang; cara mendapatkan bahan-bahan dan penggunaan kemudahan-kemudahan yang dlsediakan. Tinjauan ini cuba mengukur keberkesanan peranan Perpustakaan Undangun dang dalam memenuhi keperluan pengguna-pengguna. Keputusan-keputusan kajian dibincangkan dan beberapa cadangan bagi perbaikan koleksi dan peningkatan perkhidmatan serta cara penggunaan bahan-bahan yang lebih berkesan disyorkan.Last update: 14-08-2014