About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 7, Issue 4


No Flipbook Available

Library Automation: A User's View
George W.huang,
   
Artikel ini merupakan pengalaman penulis dalam penggunaan komputer di Perpustakaan, California State University, Chico, yang telah melaksanakan sistemnya tiga tahun lalu. Walaupun be/iau mengakui bahawa sistem berkomputer seperti sistem yang terdapat di Chico bermanfaat dari segi: menjimatkan masa pencarian maklumat, berupaya mengendalikan pencarian makiumat secara mendaJam, selesa dan mudah-akses, menjimatkan kos fotokopi, mengelakkan menyalin nota dari monitor, dan kekinian pangkalan data; beliau juga berpendapat bahawa masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang perlu diatasi sebelum sistem berkomputer dapat digunakan dengan penuh berkesan.

The Malaysiana Conference Collection on CDS/ISIS: The Second Phase
Zainab Awang Ngah,
   
Koleksi Persidangan Malaysiana dimulakan olen Bahagian Koleksi Kebangsaan (BKK) pada tahun 1984. Pada peringkat pertama penubuhan koteks! ini, usaha dijalankan bagi mengumpul dan mengindeks bahan-bahan dalam koleksi ini. Indeks yang berbentuk perkara ini ditempatkan di luar ruang BKK untuk rujukan para pengguna. Pada peringkat kedua, usaha telah dibuat bagi mengautomasikan indeks ini dengan menggunakan program CDS/ISIS yang dicipta oleh UNESCO. Penulis bercadang untuk menghuraikan berkenaan dua pangkalan data yang dibentuk (CONUS dan BKKCON) untuk menampung keperluan Indeks Koleksi Persidangan Malaysiana ini. Kejayaan dari segi pencarian data dan keupayaan mendapatkan beberapa jenis pencetakan dari pangkalan data tersebut juga diperlihatkan. Masakini, sejumlah 525 judul persidangan dan lebih daripada 4,000 kertaskerja telah dimasukkan ke dalam pangkalan data yang telah dibentuk ini.Last update: 14-08-2014