About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 7, Issue 3


No Flipbook Available

How Books Were Made
Dr. Albertine Gaur,
   
Permulaan penulisan dalam tamaddun si/am merupakan satu langkah yang beqitu penting dalam sejarah man usia. Rencana ini menghuraikan beberapa jenis bahan yang digunakan oleh manusia bagi maksud penulisan. Sejarah evolusi penggunaan bahanbahan penulisan dikesan dari satu zaman ke satu zaman sehingga cara penulisan yang berbentuk buku seperti sekaranq ini dicapai

Sumber-sumber Maklumat Mengenai Undang-undang Malaysia
Datin Shaikha Zakaria,
   
Artikel ini menghuraikan situasi mengenai sumber-sumber maklumat bagi undang-undang Malaysia. tnt adalah memandangkan bahawa undang-undang merupakan satu disiplin yang berdasarkan kepada penyelidikan. Sistem daoat kembali maklumat amat penting bagi penyelidikan undang-undang. Pangkalan data undang-undang ternpaton juga dihuraikan.Last update: 14-08-2014