About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 8, Issue 1


No Flipbook Available

Accessing Information In An Information Society
George W. Huang,
   
Di da/am sebuah masyarakat maklumat, teknologi baru diperlukan untuk mengakses secara berkesan sumber-sumber maklumat yang luas. Kepentingan dan unsur-unsur maklumatdibincangkan. Teknologi maklumat baru dan kaedah-kaedah mengakses maklumat digambarkan untuk membolehkan pengguna da/am masyarakat maklumat menggunakan maklumat secara positit.

Major Library Holdings of Early Malay Books
Ian Proudfoot,
   
Satu tinjauan telah dibuat untuk mencari dan mencatatkan buku-buku Melayu yang diterbitkan di rantau Ma/aysia-Singapura da/am tempoh seratus tahun pertama sejarah percetakan di rantau inl, dari 1817 hingga 1920. Hampir 2,200 buah bahan telah dikenalpasti di 13 buah perpustakaan negara, umum dan akademik di England, Belanda, Indonesia, Singapura dan Malaysia. Buku-buku inl terdiri daripada penerbitan-penerbitan mubaligh Kristian, beberapa buah tetjemehen daripada roman-roman Cina kepada bahasa Melayu Baba, buku-buku sekolah, panduan kepada syariah Islam dan sebilangan besar penerbitan popular da/am bentuk syair dan hikayat. Sebahagian besar daripada buku-buku lama ini mung kin hanya tinggal satu-satu naskhah sahaja.Last update: 14-08-2014