About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 9, Issue 3


No Flipbook Available

Databases in University of Malaya Library System: Part II: Acquisitions and Serials Activities
Andrew Lee,
   
Dalam bahagian kedua artikel ini, pangkalan data bagi kegiatan perolehan dan majalah dibincangkan secara ringkas. Kedua-dua pangkalan data ini dibentuk untuk membantu tugas-tugas pemerosesan teknikal. Modul komputer bagi pangkalan data majalah dan pangkalan data perolehan adalah ciptaan asal kakitangan universiti. Kedua-dua pangkalan data ini berjaya membantu Perpustakaan Universiti Malaya mengendalikan pengurusan peruntukan perbelanjaan buku dan majalah secara lebih mudah dan berkesan. Pangkalan data perolehan yang ditulis dengan kegunaan perisisan d8ase III + membolehkan proses pesanan buku dibuat cara berkomputer.

In Quest of a List of Malaysian Subject Headings.
Mukhtiar Kaur, Mercy P. Selvaratnam,
   
Katalog perkara merupakan salah satu saluran utama untuk mendepetksn bahanbahan yang diperlukan oleh pengguna-pengguna perpustakaan. Walaupun Library of Congress Subject Headings merupakan rujukan sejagat, di dalam konteks tempatan, para pustakawan hendaklah memberanikan diri untuk mencipta dan menggunakan tajuk-tajuk perkara yang menggambarkan atau menghuraikan perkara-perkara tempatan berdasarkan maklumat yang kien bertambah melalui penyelidikan dan penerbitan di Malaysia.Last update: 14-08-2014