About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 9, Issue 2


No Flipbook Available

Sources of Consumer Health Information in Malaysia
Chan Sai Noi,
   
Maklumat kesihatan pengguna adalah maklumat mengenai perubatan serta penjagaan kesihatan untuk keperluan orang awam. Rencana ini cuba memberikan maklumat ringkas tentang beberapa sumber maklumat kesihatan pengguna di Malaysia. 8agi menerangkan perkara ini secara perspektif, alasan bagi keperluan maklumat ini, isu tentang hak pesakit untuk mendapat maklumat, aspek undang-undang dan etika bagi maklumat ini, juga tanggungjawab serta etika pustakawan yang mengendalikan maklumat ini adalah dibicangkan secara ringkas.

Nama-nama Melayu : Masalah dalam Penyusunan
Abu Bakar Maidin,
   
Nama-Nama Melayu biasanya terdiri daripada tiga unsur: nama diri, bin/btm), nama bapa. Kaedah susunan nama-nama Melayu berdasar kepada cara penulis-penulis menulis nama mereka. Ada dua kaedah penyusunan, iaitu memfail mengikut nama diri sahaja dan yang kedua mengikut nama lengkap. Suatu perbandingan kedua-dua kaedah ini dibincangkan secara ringkas.Last update: 14-08-2014