About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 12, Issue 2


No Flipbook Available

ILMU On-line Library Catalogue: Keyword Searching
Andrew Lee,
   
Dalam keluaran Kekal Abadi yang lalu, Pencarian Pilihan 1 (Pencarian PengaranglJudul1 Perkara) bagi Katalog dalam talian Sistem Perpustakaan Universiti Malaya, dibincangkan dengan terperinci. Artikel ini pula akan membincangkan Pencarian Perkataan Utama yang mempunyai ciri-ciri sendiri. Cara pencarian ini membenarkan seseorang pengguna mencari kata punca atau kombinasi kata punca dari mana-mana bidang dalam tekoa bibliografik. Pengguna juga boleti menghadkan pencarian kata punca kepada sesuatu bidang yang tertentu. Dengan memahami bagaimana OPAC melakukan pencarian, seseorang pengguna itu bolehlah memperolehi maklumat yang dikehendaki dengan mengguna strategi pencarian yang tepat dan sesuai.Last update: 14-08-2014