About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 12, Issue 1


No Flipbook Available

ILMU On-line Library Catalogue: Author I Title I Subject Search Option.
Andrew Lee,
   
Semenjak katalog dalam talian atau OPAC diperkenalkan pada tahun 1991, pengguna perpustakaan dapat mengakses koleksi-koleksi yang ada dalam Sistem Perpustakaan Universiti Malaya melalui terminal- terminal yang terletak di tiap-tiap sebuah perpustakaan. 8eberapa buah risalah kecil telah disediakan untuk membantu pengguna- penggunasemasamerekamenggunakan OPAC. OPAC menawarkan dua pilihan pencarian: i) Pencarian PengaranglJudul1 Perkara dan; ii) Pencarian Kata Punca. Rencana ini tertumpu pada beberapa ciri utama di dalam pilihan Pencarian PengaranglJudullPerkara serta membantu penggunapengguna menghalusi strategi pencarian mereka untuk memperolehi maklumat yang dikehendaki. Ciri-ciri utama bagi pilihan Pencarian Kata Punca akan dibincangkan di dalam keluaran majalah ini yang akan datang.

Malay Manuscripts in Germany: a review of their catalogues
Ibrahim Bin Ismail,
   
Koleksi manuskrip Melayu yang terdapat di dalam koleksi-koleksl Jerman adalah kurang daripada seratus buah jumlahnya. Usaha untuk mendokumentasikan manuskrip-manuskrip ini bermula lebih seratus tahun dahulu. Beberapa jenis katalog telah disedia dan diterbitkan di dalam bentuk makalah, buku dan juga sebuah katalog pameran. Usaha mutakhir ialah sebuah katalog induk yang amat teliti yang diterbitkan olen Perpustakaan Negara Malaysia.Last update: 14-08-2014