About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 15, Issue 2


No Flipbook Available

PENCARIAN MAKLUMAT DALAM BIDANG PERGIGIAN
Zaharah Ramly,
   
Di dalam artikel ini, penulis memberi penerangan mengenai bahan-bahan yang terdapat di Perpustakaan Pergigian, Universiti Malaya. Jenis-jenis bahan dan bentuk maklumat yang terlLast update: 14-08-2014