About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 15, Issue 1


No Flipbook Available

Pengurusan Sistem Tandatunjuk (Signage) Di Perpustakaan
Hashimah Hashim,
   
Sistem tandatunjuk yang baik di dalam perpustakaan amat penting untuk persediaan perkhidmatan yang berkesan kepada pengguna. Sistem tandatunjuk hendaklah dirancang secara menyeluruh dan bermula daripada pelan umum perpustakaan kepada perkhidmatan khusus yang disediakan di sesuatu tempat atau unit. Sepuluh ciri piawaian hendaklah diperhatikan semasa merancang sesuatu sistem tandatunjuk.Last update: 14-08-2014