About KA
Editorial Information
Submission Rules
Current Issue
Past Issues
 
 
 
 
Volume 16, Issue 2


No Flipbook Available

CAPAIAN KORPUS ILMIAH TEMPATAN DALAM PERPUSTAKAAN-PERPUSTAKAAN DI MALAYSIA
Ding Choo Ming,
   
Capaian bahan ilmiah di perpustakaan bergantung pada industri penerbitan tradisional dan elektronik, se/ain pembangunan koleksi, kerja pendokumentasian dan perkhidmatan pembaca yang dilakukan di perpustakaan universiti. Perpustakaan universiti perlu membangunkan koleksi khas masing-masing agar dapat saling melengkapkan koleksi sesama sendiri, selain memanfaatkan maklumat teknologi termasuk mendigitasikan bahannya. Untuk mempertingkatkan perkongsian maklumafA:Jahan,semua pangkalan data yang dibangunkan secara berasingan itu bukan sahaja perlu dirangkaikan tetapijuga diintemetkan.Last update: 14-08-2014